Members

Permanent Members

 1. Shivam Garg
 2. Ayushi Mishra 
 3. Kastubh Madhvan

CCLP Members

 1. Varun Thakur – Convenor
 2. Ayushi Choudhary- Co-Convenor
 3. Madhurima Gadre- Advisor
 4. Kushagra Agarwal
 5. Atyotma Gupta
 6. Anushka Kadiresan
 7. Gajendra Bhansali
 8. Anubhuti Jain
 9. Dhruv Chaddha
 10. Iti Mishra
 11. Manav Gupta
 12. Kriika Dobhal
 13. Divyakshi Jain
 14. Madhav Kapoor